UBND Thành phố Hà Nội

Kết luận vụ Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất Quốc phòng

Kết luận vụ Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất Quốc phòng

VTV.vn - Kết luận Thanh tra khẳng định, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất Quốc phòng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive