TV& VIDEO

UBND Thành phố Hà Nội

Người dân huyện Quốc Oai phải đóng hơn 3 triệu đồng để dùng nước sạch

Người dân huyện Quốc Oai phải đóng hơn 3 triệu đồng để dùng nước sạch

VTV.vn - Tại xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, để nước sạch về, người dân lại phải đáp ứng những yêu cầu rất vô lý của doanh nghiệp.