TV& VIDEO

UBND Thành phố Hà Nội

Thanh tra yêu cầu Hà Nội công bố quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Thanh tra yêu cầu Hà Nội công bố quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

VTV.vn - Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND Thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng công khai nội dung, kế hoạch đã được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử.