UBND tỉnh Bình Định

Năm 2017 Bình Định huy động 31.490 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2017 Bình Định huy động 31.490 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội

VTV.vn - Theo kế hoạch, tỉnh Bình Định tập trung huy động mọi nguồn lực khoảng 31.490 đồng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive