UBND tỉnh Bình Định

Yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm thừa cấp phó tại Bình Định

Yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm thừa cấp phó tại Bình Định

VTV.vn - PTTg Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá quy định.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive