UBND tỉnh Bình Định

Khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế về Neutrino

Khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế về Neutrino

VTV.vn - Sáng 18/7, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành đã khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế về Neutrino.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive