TV& VIDEO

UBND tỉnh Bình Định

Thủ tướng yêu cầu Bình Định xử lý nghiêm vụ phá rừng An Lão

Thủ tướng yêu cầu Bình Định xử lý nghiêm vụ phá rừng An Lão

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những vụ phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão.