TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Ngãi

15 cặp biên bản ghi nhớ được ký kết tại Hội nghị kết nối cung cầu Quảng Ngãi 2017

15 cặp biên bản ghi nhớ được ký kết tại Hội nghị kết nối cung cầu Quảng Ngãi 2017

VTV.vn - Chiều 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu - Quảng Ngãi 2017.