TV& VIDEO

UBND TP Đà Nẵng

Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh 6 dự án tại Sơn Trà

Đà Nẵng đề xuất điều chỉnh 6 dự án tại Sơn Trà

VTV.vn - UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Thủ tướng các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, trong đó đề xuất điều chỉnh 6 dự án.