TV& VIDEO

UBND TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cảm ơn người dân khắc phục mưa bão đón APEC

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cảm ơn người dân khắc phục mưa bão đón APEC

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi thư cảm ơn người dân thành phố đã khắc phục mưa bão đón APEC.