TV& VIDEO

UBND TP Hà Nội

Hà Nội thí điểm thay thế loa phường bằng thiết bị thông minh

Hà Nội thí điểm thay thế loa phường bằng thiết bị thông minh

VTV.vn - UBND TP Hà Nội vừa tiến hành thí điểm thay thế loa phường bằng thiết bị truyền tin thông minh cho một số quận nội thành.