TV& VIDEO

UBND TP Hà Nội

Lợi ích khi kiểm soát kinh doanh mặt hàng hoa quả

Lợi ích khi kiểm soát kinh doanh mặt hàng hoa quả

VTV.vn - Việc kiểm soát kinh doanh mặt hàng hoa quả được cho là sẽ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng cũng như các nhà kinh doanh.