TV& VIDEO

UBND TP Hà Nội

Hà Nội bỏ quy định thu khoản đóng góp tự nguyện trong trường học

Hà Nội bỏ quy định thu khoản đóng góp tự nguyện trong trường học

VTV.vn - Từ ngày 5/2, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội sẽ không được phép thu tiền đóng góp tự nguyện.