ùn ứ giao thông

Vấn nạn xe dù, bến cóc: Vì sao lại khó xử lý dứt điểm?

Vấn nạn xe dù, bến cóc: Vì sao lại khó xử lý dứt điểm?

VTV.vn - Vấn nạn xe dù, bến cóc vẫn hàng ngày diễn ra ở nhiều tuyến đường của Hà Nội, vì sao lại khó xử lý dứt điểm vấn đề này?