TV& VIDEO

UNCLOS

Tòa Trọng tài vụ kiện Philippines - Trung Quốc: Không xử lý vấn đề phân định Biển Đông

Tòa Trọng tài vụ kiện Philippines - Trung Quốc: Không xử lý vấn đề phân định Biển Đông

VTV.vn-Đây là khẳng định của TS Phạm Lan Dung – giảng viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao khi đề cập về phán quyết của Tòa trọng tài trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc.