TV& VIDEO

ứng cử đại biểu Quốc hội

PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Điện Biên hoàn tất hồ sơ ứng cử ĐB Quốc hội

PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Điện Biên hoàn tất hồ sơ ứng cử ĐB Quốc hội

VTV.vn - Trong các buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Điện Biên, PTTg Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh hoàn tất hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.