TV& VIDEO

ứng cử viên Donald Trump

Thú vị robot "thầy bói" Trump tại Mỹ

Thú vị robot "thầy bói" Trump tại Mỹ

VTV.vn - Không chỉ biết nói, khi bấm vào nút đỏ, robot "thầy bói" Trump sẽ ra một quẻ bói với nhiều nội dung thú vị.