TV& VIDEO

ứng cử viên Phó Tổng thống

Liên danh Trump – Pence - Bộ đôi hoàn hảo của đảng Cộng hòa

Liên danh Trump – Pence - Bộ đôi hoàn hảo của đảng Cộng hòa

VTV.vn - Thống đốc bang Indiana Mike Pence - ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Cộng hòa - được ví như một nửa còn thiếu của ông Donald Trump.