TV& VIDEO

ứng dụng chat

Laban Key tung ứng dụng tạo sticker ảnh cá nhân để "chat chit"

Laban Key tung ứng dụng tạo sticker ảnh cá nhân để "chat chit"

VTV.vn - Ứng dụng Zamoji vừa ra mắt, cho phép người dùng có thể tự tạo sticker cảm xúc có 1-0-2 bằng chính hình ảnh của mình.