TV& VIDEO

ứng dụng chat

Facebook Messenger cho phép người dùng chuyển tiền quốc tế

Facebook Messenger cho phép người dùng chuyển tiền quốc tế

VTV.vn - Việc chuyển tiền không chỉ giới hạn trong nước Mỹ như hiện tại mà còn mở rộng sang cả phạm vi quốc tế, tới Canada, Australia và Liên minh châu Âu (EU).