TV& VIDEO

ứng dụng CNTT

Điểm sáng cải cách hành chính ở Đà Nẵng

Điểm sáng cải cách hành chính ở Đà Nẵng

VTV.vn - Nhiều năm liền, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính - một chỉ số đánh giá nỗ lực của chính quyền địa phương đáp ứng nhu cầu các dịch vụ công.