TV& VIDEO

ứng dụng gọi xe

Khác biệt về quản lý Uber trên thế giới

Khác biệt về quản lý Uber trên thế giới

VTV.vn - Mô hình hoạt động của các ứng dụng gọi xe Uber đang gây nhiều tranh cãi trong cách ứng xử và quản lý rất khác nhau ở các nước.