TV& VIDEO

ứng dụng gọi xe

Tương lai nào cho taxi công nghệ?

Tương lai nào cho taxi công nghệ?

VTV.vn - Taxi truyền thống đã phải thay đổi để tồn tại và giành lại thị phần với taxi công nghệ. Thực tế, trong 2 năm thí điểm taxi công nghệ, công tác quản lý còn nhiều bất cập.