TV& VIDEO

ứng dụng hẹn hò

Hater - Ứng dụng hẹn hò dựa trên những điểm "không thích" chung

Hater - Ứng dụng hẹn hò dựa trên những điểm "không thích" chung

VTV.vn - Ứng dụng Hater sẽ ghép đôi bạn với bất kỳ ai không thích những thứ bạn cũng ghét thay vì sở thích giống nhau.