ứng dụng nhắn tin miễn phí

Giới chức Iran bất đồng về quyết định cấm Telegram

Giới chức Iran bất đồng về quyết định cấm Telegram

VTV.vn - Telegram - một ứng dụng nhắn tin miễn phí - đang gây ra nhiều tranh cãi tại Iran.