TV& VIDEO

Ứng dụng theo dõi

Brazil phát triển ứng dụng theo dõi các vụ bắn súng tại Rio de Janeiro

Brazil phát triển ứng dụng theo dõi các vụ bắn súng tại Rio de Janeiro

VTV.vn - CrossFire và OTT là hai ứng dụng được cài đặt dễ dàng trên điện thoại thông minh có khả năng cập nhật các thông tin về những vụ bạo lực súng đạn tại Rio từng phút.