TV& VIDEO

úng ngập

Việt Nam đang bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu

Việt Nam đang bị tác động nặng nề bởi biến đổi khí hậu

Có thể thấy, biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện xa xôi ở đâu đó ngoài kia, mà nó đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân Việt Nam.