ứng phó bão

Người dân Hải Phòng trắng đêm gặt lúa chạy bão số 7

Người dân Hải Phòng trắng đêm gặt lúa chạy bão số 7

VTV.vn - Người dân Hải Phòng trắng đêm thu hoạch lúa để chạy đua với thời gian trước khi bão số 7 đổ bộ có thể gây thiệt hại cho nông nghiệp.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive