TV& VIDEO

ứng phó biến đổi khí hậu

9 tỉnh ĐBSCL được tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu

9 tỉnh ĐBSCL được tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu

VTV.vn - Trong 6 năm tới, ĐBSCL sẽ được tài trợ để ứng phó với biến đổi khí hậu.