TV& VIDEO

ứng phó biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người

VTV.vn - Biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.