TV& VIDEO

ứng phó thiên tai

Các tỉnh miền núi phía Bắc nỗ lực phòng chống thiên tai

Các tỉnh miền núi phía Bắc nỗ lực phòng chống thiên tai

VTV.vn - Với mục tiêu hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, sáng 1/6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức Hội nghị Phòng chống thiên tai các tỉnh miền núi.