TV& VIDEO

ứng phó thiên tai

Người dân Bạc Liêu còn chủ quan trước bão số 16

Người dân Bạc Liêu còn chủ quan trước bão số 16

VTV.vn - Trong lúc chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai ứng phó với bão, một bộ phận người dân tỉnh Bạc Liêu vẫn còn chủ quan.