ứng phó thiên tai

Diễn tập quốc tế ứng phó về y tế trong thảm họa

Diễn tập quốc tế ứng phó về y tế trong thảm họa

VTV.vn - Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực các quốc gia ASEAN trong quản lý y học thảm họa và hợp tác kỹ thuật.