TV& VIDEO

ứng phó thiên tai

Hiệu quả từ mô hình "Đội nữ xung kích ứng phó với thiên tai"

Hiệu quả từ mô hình "Đội nữ xung kích ứng phó với thiên tai"

VTV.vn - "Đội nữ xung kích ứng phó với thiên tai" tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động giúp người dân ứng phó mưa bão.