TV& VIDEO

ứng phó

Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 3

Các địa phương chủ động ứng phó với bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão.