TV& VIDEO

ung thư vòm họng

Người phụ nữ chiến thắng ung thư vòm họng

Người phụ nữ chiến thắng ung thư vòm họng

VTV.vn - Bà Hà Thị Lý, một nông dân ở Vĩnh Phúc đã chiến thắng ung thư vòm họng dù lúc phát hiện bệnh đã gần ở giai đoạn cuối, thậm chí đã bị hoại tử.