TV& VIDEO

ứng viên Tổng thư ký LHQ

Bỏ phiếu thăm dò lần 3 đối với ứng viên Tổng thư ký LHQ

Bỏ phiếu thăm dò lần 3 đối với ứng viên Tổng thư ký LHQ

VTV.vn - Đêm 29/8 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức bỏ phiếu thăm dò lần thứ 3 dành cho các ƯCV vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo.