UNICEF

UNICEF tài trợ cho Bộ Y tế 5 triệu USD

UNICEF tài trợ cho Bộ Y tế 5 triệu USD

VTV.vn - UNICEF tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế 5 triệu USD, góp phần tăng cường năng lực của hệ thống y tế chăm sóc bà mẹ trẻ em, nâng cao chất lượng cho phát triển trẻ em.