TV& VIDEO

uống cà phê

Vẽ chân dung bằng... cà phê

Vẽ chân dung bằng... cà phê

VTV.vn - Một nghệ sĩ người Jordancó một sở thích độc đáo đó là chuyên vẽ chân dung bằng cà phê.