TV& VIDEO

ương

13 bang của Mỹ đồng loạt tăng lương tối thiểu

13 bang của Mỹ đồng loạt tăng lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu luôn là vấn đề nóng thu hút mối quan tâm của đông đảo người dân Mỹ. Bắt đầu ngày 1/1/2014, mức lương tối thiểu của 13 bang tại Mỹ sẽ đồng loạt tăng lên.