TV& VIDEO

ưu đãi thuế quan

Việt Nam nhập khẩu hơn 34 tỷ USD hàng hóa từ Hàn Quốc

Việt Nam nhập khẩu hơn 34 tỷ USD hàng hóa từ Hàn Quốc

Việt Nam đã nhập khẩu hơn 34 tỷ USD hàng hóa từ Hàn Quốc. Đây là thị trường nhập siêu lớn nhất nhưng các doanh nghiệp Việt vẫn còn vướng mắc trong thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ.