ủy ban bầu cử quốc gia

20 Đảng tranh cử Quốc hội Campuchia khóa VI

20 Đảng tranh cử Quốc hội Campuchia khóa VI

VTV.vn - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công nhận 20 chính đảng tham gia tranh cử Quốc hội khoá VI sẽ diễn ra vào ngày 29/7 tới đây.