TV& VIDEO

ủy ban bầu cử quốc gia

Bầu cử Tổng thống Honduras: Ứng cử viên cánh tả tạm dẫn đầu

Bầu cử Tổng thống Honduras: Ứng cử viên cánh tả tạm dẫn đầu

Đại diện của Liên minh chống Độc tài đối lập theo đường lối cảnh tả, đang dẫn trước về tỷ lệ phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 26/11 ở Honduras.