TV& VIDEO

Ủy ban Châu Âu

Giải pháp hỗ trợ ngư dân không bị EU phạt thẻ

Giải pháp hỗ trợ ngư dân không bị EU phạt thẻ

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) đã rút thẻ vàng đối với mặt hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này, bởi tình trạng đánh bắt bất hợp pháp và không được quản lý.