TV& VIDEO

Ủy ban Châu Âu

Châu Âu cấm đánh cá bằng xung điện

Châu Âu cấm đánh cá bằng xung điện

VTV.vn - Ngày 16/1, Nghị viện châu Âu đã quyết định từ nay cấm tuyệt đối việc dùng xung điện đánh bắt cá, kết thúc 10 năm thí điểm cách thức đánh bắt này.