TV& VIDEO

Ủy ban Dân tộc

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số

VTV.vn - Trong những năm qua, công tác giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.