TV& VIDEO

Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

VTV.vn - Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (khóa 14) đã diễn ra tại TP. Đà Nẵng vào sáng nay (17/10).