TV& VIDEO

ủy ban kinh tế

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc.