TV& VIDEO

ủy ban kinh tế

Campuchia sẽ sử dụng giấy tờ nhập khẩu điện tử

Campuchia sẽ sử dụng giấy tờ nhập khẩu điện tử

VTV.vn - Campuchia sẽ sử dụng các giấy tờ nhập khẩu và xuất khẩu điện tử mà không cần bất kỳ giấy tờ bản cứng nào.