TV& VIDEO

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

TP.HCM giám sát thực hiện các khoản thu tại 8 trường học

TP.HCM giám sát thực hiện các khoản thu tại 8 trường học

VTV.vn - Từ ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM sẽ tổ chức giám sát việc thực hiện các khoản thu và sử dụng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường học.