TV& VIDEO

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Đà Nẵng phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

Đà Nẵng phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

VTV.vn - Ngày 20/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế".