TV& VIDEO

Ủy ban nhân dân

Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2015

Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2015

VTV.vn - Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều năm 2015, tỉnh Bắc Giang thu khoảng 4.600 tỷ đồng.