Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

VTV.vn - Nghị quyết của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban đã được công bố sáng nay (12/2).