TV& VIDEO

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Đề xuất thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

Đề xuất thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước

VTV.vn - Đề án thành lập một Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất và lấy ý kiến rộng rãi.