TV& VIDEO

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chức sắc Phật giáo tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính

Chức sắc Phật giáo tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính

VTV.vn - Hôm nay (30/10), tại Hà Nội, Hội nghị kinh nghiệm chức sắc Phật giáo tham gia khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh đã được tổ chức.