Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điện thăm hỏi nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Điện thăm hỏi nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

VTV.vn - Hôm nay (25/6), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có điện thăm hỏi gửi các địa phương bị thiệt hại.