TV& VIDEO

Ủy ban Tư pháp

Cần công khai kết luận thanh tra để phòng chống tham nhũng

Cần công khai kết luận thanh tra để phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Đây là đề nghị của các thành viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong phiên họp toàn thể cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017.