TV& VIDEO

ủy nhiệm chi

Mất 4 tỷ đồng qua giao dịch truyền thống tại ngân hàng SCB - Lỗi do ai?

Mất 4 tỷ đồng qua giao dịch truyền thống tại ngân hàng SCB - Lỗi do ai?

VTV.vn - Mặc dù phía Ngân hàng khẳng định đã làm đúng quy trình giao dịch, khách hàng vẫn khăng khăng tố ngân hàng làm sai.