TV& VIDEO

v

VIDEO: Siêu phẩm sút xa của Chreng Polroth (ĐT Campuchia)

VIDEO: Siêu phẩm sút xa của Chreng Polroth (ĐT Campuchia)

VTV.vn - Chreng Polroth sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 30 mét tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh.