TV& VIDEO

Văn bản quy phạm pháp luật

Hoàn thiện chính sách pháp luật quản lý BOT giao thông

Hoàn thiện chính sách pháp luật quản lý BOT giao thông

VTV.vn - Sáng 15/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp giám sát chuyên đề về hoàn thiện chính sách pháp luật quản lý BOT giao thông.