TV& VIDEO

Văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế về giáo dục tại Cần Thơ

Kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế về giáo dục tại Cần Thơ

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, tình hình thực hiện công tác pháp chế và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên địa bàn đã được kiểm tra.