TV& VIDEO

vận chuyển chất thải

Vụ chôn bùn thải của Formosa: Trách nhiệm thuộc về những ai?

Vụ chôn bùn thải của Formosa: Trách nhiệm thuộc về những ai?

VTV.vn - Vụ chôn lấp bùn thải trái phép ở Hà Tĩnh có liên quan tới trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương, Công ty Formosa và đặc biệt và Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.