vận chuyển gỗ lậu

Gia tăng các vụ vi phạm lâm luật ở Nam Trung bộ

Gia tăng các vụ vi phạm lâm luật ở Nam Trung bộ

VTV.vn - Số vụ vi phạm lâm luật tại 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định gia tăng mạnh, đặc biệt là các vụ vận chuyển gỗ lậu từ Tây Nguyên xuống Quốc lộ 25 và 19 qua địa bàn 2 tỉnh này.