TV& VIDEO

vận chuyển gỗ

Có hay không việc tạo kẽ hở cho gỗ quý từ Campuchia vào Việt Nam?

Có hay không việc tạo kẽ hở cho gỗ quý từ Campuchia vào Việt Nam?

VTV.vn - Giải thích về lý do đưa gỗ qua biên giới vào ban đêm và đi qua đường mòn, đại diện công ty TNHH XNK Anh Đức cho rằng, họ đã được Chi cục Hải Quan Kà Tum cho phép.