TV& VIDEO

vận chuyển hàng hóa

TP.HCM: Lượng xe tăng quá cao so với nhu cầu vận chuyển hàng hóa

TP.HCM: Lượng xe tăng quá cao so với nhu cầu vận chuyển hàng hóa

VTV.vn - Thực tế vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp tại TP.HCM cho thấy, số lượng xe tăng quá cao so với nhu cầu vận chuyển hàng hóa.