TV& VIDEO

vấn đề Biển Đông

Việt Nam – Myanmar xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

Việt Nam – Myanmar xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Htin Kyaw đã nhất trí xác lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam- Myanmar.