TV& VIDEO

văn hóa dân gian

Đốt vàng mã càng nhiều càng đi ngược lại tinh thần truyền thống

Đốt vàng mã càng nhiều càng đi ngược lại tinh thần truyền thống

VTV.vn - Đây là nhận định của PGS.TS Trần Lâm Biền về hủ tục đốt vàng mã lãng phí hiện nay.