TV& VIDEO

Văn hóa Dân tộc

Trẻ em Đà Nẵng khám phá Tết Việt qua những trò chơi dân gian

Trẻ em Đà Nẵng khám phá Tết Việt qua những trò chơi dân gian

VTV.vn - Dù cho cuộc sống có thay đổi đến đâu thì Tết chính là dịp mà hồn văn hóa dân tộc được tô điểm đẹp nhất, là cơ hội cho lớp trẻ khám phá những giá trị văn hóa truyền thống,