TV& VIDEO

văn hóa doanh nghiệp

Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của HHDN Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của HHDN Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

VTV.vn - Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong năm 2017.