TV& VIDEO

văn hóa Nhật Bản

Trẻ em Nhật Bản bỏ phiếu bình chọn linh vật Olympic Tokyo 2020

Trẻ em Nhật Bản bỏ phiếu bình chọn linh vật Olympic Tokyo 2020

Ủy ban bình chọn Linh vật Olympic 2020 đã quyết định để chính các em học sinh tiểu học sẽ là người bỏ phiếu lựa chọn cặp linh vật chính thức đại diện cho kỳ Thế vận hội sắp tới.