TV& VIDEO

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Giá trị hiền tài trong lịch sử đất nước

Giá trị hiền tài trong lịch sử đất nước

VTV.vn - Nhân ngày mùng 3 Tết cùng suy ngẫm về hai chữ "hiền tài", cũng là thể hiện đạo lý trọng chữ trí, trọng đạo học, "trọng thầy" từ xa xưa của cha ông ta.